Rekrytera på rätt sätt

oktober 11, 2020

Att rekrytera personal till ditt företag är en omfattande process och det kan vara en utmaning att rekrytera rätt. Det finns en hel del att fundera över förutom att meriterna behöver överensstämma med företagets behov. Läs mer om processen här.

Behovsinventering

Det första som behöver göras är en behovsinventering där du tar reda på exakt vilken tjänst som ska tillsättas samt vilka krav och önskemål som finns för att den framtida kollegan ska passa in i gruppen. Om du känner dig osäker på uppdraget eller om tiden helt enkelt inte finns för att sköta den här biten själv kan du enkelt anlita en rekryteringsfirma som hjälper dig att rekrytera på rätt sätt. Bestämmer du dig för att delegera tillsättningen av tjänsten finns det en uppsjö av olika företag som har specialiserat sig på att tillhandahålla en professionell och smidig rekryteringstjänst. Bravura kan hjälpa dig med din rekrytering från urval till anställning.

Urval

Bravura kan hjälpa dig med att hitta rätt kandidat med hjälp av olika analyser som tar hänsyn till såväl målgrupp som värderingar och potential. Företaget utgör från varje kunds individuella behov och upprättar en noggrann kravprofil samt ett professionellt annonseringsunderlag. Önskade meriter, erfarenheter och kompetenser gås igenom på djupet samtidigt som värdegrunden och rollen som kandidaten ska fylla diskuteras ingående. Som kund får du hjälp att definiera och tydliggöra dina behov samt hjälp att annonsera på de mest populära tjänstsökarsajterna. Materialet som skiljer agnarna från vetet anpassas till önskade kompetenser där intervjufrågor fokuserar på problemlösning i olika situationer, tidigare agerande i olika situationer och upplevelser. Såväl svar som beteende genomlyses för att såväl matchningen som beslutsunderlaget ska bli rätt. När dessa byggstenar för en optimal rekrytering har lagts finns en god grund att stå på. När Bravura har hittat kandidater som uppfyller önskemål och behov får du träffa ett antal sökande för intervju.

Tips och råd

Bravura fungerar som ett stöd under hela processen från behovsanalys till anställning och kan bidra med olika råd och tips när det gäller intervju och rekrytering för att nå bästa möjliga resultat. Du kan också få hjälp med uppföljning och om du känner dig nöjd med tillsättningen har du en god samarbetspartner att återvända till.